Eu-kommisjonens støtte til produksjonen av denne publikasjonen utgjør ikke en godkjenning av innholdet, som bare gjenspeiler forfatternes synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for enhver bruk som kan gjøres av informasjonen i den.

Prosjekt nummer: 2020-1-IE01-KA226-VET-082937

nb_NONorwegian