EduZines

Mai jos veți găsi toate cele 8 Eduzines, fiecare dintre ele abordând principiile cheie ale economiei circulare.

Proiectarea fără deșeuri

Înțelegerea importanței designului în cadrul economiei circulare și identificarea strategiilor cheie de design care pot fi utilizate pentru a elimina deșeurile și poluarea.

Consolidarea rezilienței prin diversitate

Recunoașterea principiilor de bază ale rezilienței social-ecologice și recunoașterea modului în care un sistem rezilient este benefic pentru afaceri, oameni și mediu.

Utilizarea surselor regenerabile de energie

Învățarea despre diferitele tipuri și utilizarea energiilor regenerabile, precum și dobândirea de competențe privind modul de implementare a energiilor regenerabile, asigurând echitatea socială.

Gândiți în sisteme

Înțelegerea importanței abordării problemelor de sustenabilitate din toate punctele de vedere; luarea în considerare a timpului, a spațiului și a contextului pentru a înțelege modul în care elementele interacționează în cadrul sistemelor și între acestea

Deșeurile sunt alimente

Înțelegerea gestionării deșeurilor alimentare și a modului de utilizare a subproduselor și a materialelor biologice ca resurse potențial valoroase pentru alți actori din sistem.

Gândiți în cascadă

Înțelegerea importanței punerii în aplicare a strategiilor economiei circulare și a bioeconomiei care sunt asociate cu modelele în cascadă și a potențialelor pentru o utilizare optimizată în cascadă.

Gândiți la nivel local

Înțelegerea rolului actorilor locali și a importanței eticii și a guvernanței în ceea ce privește durabilitatea și necesitatea de a proteja și de a spori capitalul natural și bunăstarea cetățenilor.

Accent pe performanță

Înțelegerea modului în care sustenabilitatea poate fi obținută cu un consum mai redus de resurse, prin schimbarea modelelor de afaceri axate pe performanța bunurilor și serviciilor și exploatarea științei și a cunoștințelor ca motoare pentru a decupla crearea de bogăție.

.

Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi considerată responsabilă pentru orice utilizare care ar putea fi făcută de informațiile conținute în această publicație.

Numărul proiectului: 2020-1-IE01-KA226-VET-082937

ro_RORomanian