Καλωσήρθατε στο

AGILITe MOOC

Community Of Practice

View Posts

Digital Learning

Top 10 benefits of Digital…

Μάιος 22, 2023

https://elearningindustry.com/the-top-benefits-of-digital-learning

Read More
Digital Learning

Understanding the role of digital…

Μάιος 22, 2023

One of the fundamental components of the United Nations’ sustainable development 2030 agenda is quality education. It aims to ensure

Read More
Digital Learning

DigCompEdu

Απρίλιος 24, 2023

https://www.youtube.com/watch?v=cIDOrZuJzVU Great video lessons - the whole list of the video - that covers the whole Digital Competences for Educators

Read More
Digital Learning

14 Tips For Improving Your…

Απρίλιος 24, 2023

Designing online courses takes significant time and effort. In this article there are 14 quick tips to make online teaching

Read More
Digital Learning

Trainer

Απρίλιος 24, 2023

I found this article useful and especially for teachers. https://www.educatorstechnology.com/2012/06/33-digital-skills-every-21st-century.html

Read More
Digital Learning

Digital competences for educators

Απρίλιος 24, 2023

https://www.youtube.com/watch?v=Pp--9FuR4WQ This video focuses on using digital technologies for communication, collaboration and professional development as well as enhancing inclusion, personalization

Read More
Innovative Entrepreneurship

TIMS project — Training in…

Μάιος 22, 2023

TIMS Project is funded by ERASMUS+ programme, under the action KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and training. TIMS

Read More
Innovative Entrepreneurship

Article recommendation on Design Thinking…

Απρίλιος 24, 2023

"Design thinking, a method of creative and collaborative problem solving originating in the tactics of designers, is a product design

Read More
Innovative Entrepreneurship

50 Entrepreneurs share priceless advice

Μάρτιος 27, 2023

Starting a business can be both exciting and challenging, and it's important to learn from the experiences of those who

Read More
Innovative Entrepreneurship

Top 20 Best Small Business…

Μάρτιος 27, 2023

Starting a small business can be a great way to take control of your career and build a successful venture.

Read More
Innovative Entrepreneurship

5 Types of Entrepreneurs: Understanding…

Μάρτιος 27, 2023

Entrepreneurship is not a one-size-fits-all pursuit. There are different types of entrepreneurs, each with their unique characteristics, strengths, and weaknesses.

Read More
Innovative Entrepreneurship

How Youth Entrepreneurship Can Drive…

Μάρτιος 27, 2023

Youth entrepreneurship has the potential to drive innovation, transform industries, and create new opportunities for economic growth. By supporting and

Read More
Circular Economy

ECF4CLIM – A EUROPEAN COMPETENCE…

Μάιος 22, 2023

Through a multidisciplinary, transdisciplinary and participatory process, ECF4CLIM H2020 project develops, tests and validates a European Competence Framework (ECF) for

Read More
Circular Economy

Green4Future: Greening the EntreComp Framework…

Μάιος 22, 2023

Green-4-Future project.Green-4-Future is an innovative Erasmus+ project that addresses the need to align economic goals with environmental and climate goals.

Read More
Circular Economy

Circular Economy – The Butterfly…

Μάιος 22, 2023

In our current economy, we take materials from the Earth, make products from them, and eventually throw them away as

Read More
Circular Economy

The Butterfly Diagram

Μάιος 22, 2023

In our current economy, we take materials from the Earth, make products from them, and eventually throw them away as

Read More
Circular Economy

4 main concepts of circular…

Μάιος 22, 2023

The notion of circularity has deep historical and philosophical origins. In general, circular economy favours activities that preserve value in

Read More
Circular Economy

Fresh Handmade Cosmetics: Lush

Μάιος 22, 2023

The famous British cosmetics retailer Lush has redesigned some of its liquid personal care products to be sold as solid

Read More

Submit a Post

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Επιλέξτε τις εικόνες σας για μεταφόρτωση.

Επαναφορά μορφής

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έργου: 2020-1-IE01-KA226-VET-082937

elGreek