Πρακτικές Δραστηριότητες

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλες τις ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και ενισχύστε περαιτέρω την κατανόησή σας σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Μπορείτε να κατεβάσετε το πλήρες πακέτο όλων των δραστηριοτήτων που βασίζονται σε προβλήματα από εδώ.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έργου: 2020-1-IE01-KA226-VET-082937

elGreek