Συγχαρητήρια για την ολοκλήρωση του Eduzine! Είστε τώρα έτοιμοι να προχωρήσετε στο επόμενο επίπεδο, εμβαθύνοντας μέσω της ακόλουθης μελέτης περίπτωσης και της πρακτικής δραστηριότητας.

Μελέτη Περίπτωσης
Πρακτική Δραστηριότητα

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Αριθμός έργου: 2020-1-IE01-KA226-VET-082937

elGreek