Dobrodošli u

AGILITE MOOC

MOOC (Massive Open Online Courses) pruža VET trenerima i tvrtkama diljem Europe otvoreni pristup svim obrazovnim resursima razvijenim u okviru projekta AGILITe, čiji je cilj pružiti obuku u digitalnim obrazovnim vještinama, poduzetničkim kompetencijama i održivim kružnim praksama.

DigCompEdu trening

Europski okvir za digitalnu kompetenciju nastavnika (DigCompEdu) znanstveno je utemeljen okvir koji opisuje što za nastavnike znači biti digitalno kompetentan. Pruža opći referentni okvir za podršku razvoju digitalnih kompetencija specifičnih za nastavnike u Europi. Obuka se sastoji od Seta alata od 6 EduZines - digitalnih e-knjiga za korištenje na pametnim telefonima - svaka se bavi specifičnim digitalnim vještinama podučavanja kako bi se nastavnicima pomoglo da razviju svoju digitalnu kompetenciju.

EntreCompEdu trening

EU prepoznaje poduzetništvo kao jednog od glavnih pokretača otvaranja radnih mjesta i ubrzanja gospodarske aktivnosti. Veliki poduzetnici mogu promijeniti način na koji živimo i radimo. Ako budu uspješne, njihove inovacije mogu poboljšati životni standard, stvoriti prihod i radna mjesta te doprinijeti rastućem gospodarstvu. Ovaj trening opremljen je kompletom EduZine magazina koji se bave glavnim poduzetničkim kompetencijama kako bi se pomoglo strukovnim mentorima da bolje razumiju izazove s kojima se potencijalni poduzetnici suočavaju i izgrade svoj portfelj vještina koje će prenijeti na mlade poduzetnike.

IO3

Obuka o European Green Deal-u

Za razliku od današnje linearne ekonomije "uzmi-napravi-iskoristi-raspoloži", kružna ekonomija ima za cilj odvojiti gospodarski rast od oskudnih resursa učinkovitijim korištenjem prirodnih resursa. Europska komisija postavila je European Green Deal kao glavni politički prioritet, s ciljem transformacije EU-a u pravedno i prosperitetno društvo s modernim, resursno učinkovitim i konkurentnim gospodarstvom. Trening ima za cilj razviti koncept kružnog gospodarstva kroz niz EduZine magazina, od kojih se svaki bavi ključnim načelima cirkularnosti.

Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne znači odobravanje sadržaja, koji odražava samo stavove autora, a Komisija se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njoj.

Broj projekta: 2020-1-IE01-KA226-VET-082937

hrCroatian