Velkommen til

AGILITe MOOC

MOOC (Massive Open Online Courses) gir veiledere og bedrifter over hele Europa åpen tilgang til alle utdanningsressursene som er utviklet i AGILITe-prosjektet, som tar sikte på å gi opplæring i digitale pedagogiske ferdigheter, entreprenørskapskompetanse og bærekraftig sirkulær praksis.

DigCompEdu Opplæring

Det europeiske rammeverket for læreres digitale kompetanse (DigCompEdu) er et vitenskapelig forsvarlig rammeverk som beskriver hva det betyr for lærere å være digitalt kompetente. Det gir en generell referanseramme for å støtte utviklingen av lærerspesifikke digitale kompetanser i Europa. Opplæringen består av en verktøykasse med 6 EduZines - digitale e-bøker for bruk på smarttelefoner – som hver for seg adresserer spesifikke digitale undervisningsferdigheter for å hjelpe lærere med å utvikle sin digitale kompetanse.

EntreCompEdu Opplæring

EU anerkjenner entreprenørskap som en av de viktigste driverne for jobbskaping og akselerasjon av økonomisk aktivitet. Gode gründere kan endre måten vi lever og jobber på. Hvis de lykkes, kan deres innovasjoner forbedre levestandarden, skape rikdom og arbeidsplasser og bidra til en voksende økonomi. Denne opplæringen leveres med et verktøysett med digitale eduziner som tar for seg de viktigste entreprenørkompetansene for å hjelpe veiledere innen yrkesrettet utdanning til bedre å forstå utfordringene som potensielle gründere står overfor og bygge sin kompetanseportefølje som skal overføres til unge gründere.

IO3

Opplæring i European Green Deal

I motsetning til dagens lineære "ta-bruk-kast"-økonomi, har en sirkulær økonomi som mål å frikoble økonomisk vekst fra de knappe ressursene ved å bruke naturressurser mer effektivt. EU-kommisjonen har gjort European Green Deal til den øverste politiske prioriteten, med sikte på å forvandle EU til et rettferdig og velstående samfunn med en moderne, ressurseffektiv og konkurransedyktig økonomi. Opplæringen tar sikte på å utfolde begrepet sirkulær økonomi gjennom en serie Eduzines, som hver adresserer de viktigste prinsippene for sirkularitet.

Eu-kommisjonens støtte til produksjonen av denne publikasjonen utgjør ikke en godkjenning av innholdet, som bare gjenspeiler forfatternes synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for enhver bruk som kan gjøres av informasjonen i den.

Prosjekt nummer: 2020-1-IE01-KA226-VET-082937

nb_NONorwegian