"Gratulerer med å fullføre Eduzine! Du er nå klar til å ta din forståelse til neste nivå ved å fordype deg i følgende casestudie og problembasert aktivitet. "

Kasusstudie
Problembasert aktivitet

Eu-kommisjonens støtte til produksjonen av denne publikasjonen utgjør ikke en godkjenning av innholdet, som bare gjenspeiler forfatternes synspunkter, og Kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for enhver bruk som kan gjøres av informasjonen i den.

Prosjekt nummer: 2020-1-IE01-KA226-VET-082937

nb_NONorwegian